מועד התחלה: 5 בספטמבר 2017
מועד סיום: 7 בספטמבר 2017
מיקום: ירושלים

fragile X premutation