ניירות עמדה איגוד הגנטיקאים

ניירות עמדה האיגוד:

Chromosomal microarray - CMA

אבחון מולקולארי של מחלות מונוגניות לאחר הלידה (בילדים ומבוגרים)

אונקוגנטיקה

נייר עמדה - אבחון מולקולרי

ניירות עמדה אחרים:

נייר עמדה 6 - ניהול הריון בסיכון נמוך

נייר עמדה 13 - הנחיות לביצוע בדיקות אולטרהסאונד בהריון

נייר עמדה 15 - ניהול הריון בעובר חשוד לפיגור גדילה

נייר עמדה 30 - סמנים סונוגרפיים לדאון

נייר עמדה 31 - מיקרוצפליה

מכתבים וחוזרי משרד הבריאות:

בדיקות סקר נוספות עידכון 2016

נוהל חדש לגבי בדיקות סקר

הרחבת גיל הזכאות לבדיקת מי שפיר 1993

הנחיות למעבדות המבצעות בדיקות ציטוגנטית - משרד הבריאות 1999

שמירת דגימות דם ודגימות מי-שפיר לאחר בדיקת חלבון עוברי לנשים הרות 2001

בדיקות גנטיות - בדיקות BRCA2 ,BRCA1י2004

סקירה של נשים בהריון למומים פתוחים בתעלת העצבים של העובר 2005

מניעה וגילוי מוקדם של מחלת סרטן 2005

בירור לילדים עם איחור התפתחותי כוללני או אוטיזם 2012

ייעוץ גנטי לקראת הריון או במהלכו 2012

בדיקות סקר לגילוי נשים בסיכון לנשיאת עובר עם תסמונת דאון 2013

ייעוץ גנטי לשם אבחון מחלות או מומים בעובר לקראת הריון או במהלכו 2013

מימון בדיקות טרום לידתיות פולשניות לאבחון גנטי 2013

מימון בדיקות טרום-לידתיות פולשניות 2013

בדיקות גנטיות 2012

בדיקות סקר באוכלוסייה לשם גילוי זוגות בסיכון ללידת ילדים עם מחלות תורשתיות חמורות - פברואר 2013

הוראות בעניין דיקור מי שפיר וסיסי שליה - 2011

חוק מידע גנטי 2000 - דגשים ליישום - 2014

קווים מנחים לבצוע אבחון גנטי טרום השרשה - 2013