HCV

שכפול מוצלח של HCV בתאי גזע כבדיים עובריים

בעבודה זו בוצע גידול וחיקוי של מחזור החיים המלא של HCV בתרבית תאית; מודל זה צפוי להוות כלי משמעותי עבור תהליך ומנגנון ההדבקה של HCV

26.10.2017, 16:31

נכון להיום, הפיתוח של מנגנונים פתוגניים, טיפולים אנטי-ויראליים ספציפיים וחיסונים עבור HCV הוגבלו על ידי העדר מודל תרבית תאית אשר יכול לדמות את מחזור החיים המלא של הנגיף.

בעבודה זו, החוקרים יצרו מודל תרבית תאית עבור HCV המבוסס על תאי גזע כבדיים עובריים אנושיים (hFLSCs). המודל תומך במחזור החיים המלא של נגיף ה-HCV המועבר בדם. מעל ל-90% מהתאים בתרבית נותרו מודבקים על ידי גנוטיפים שונים של הנגיף. הנגיף התרבה באופן יעיל והנגיפים שנוצרו הדביקו בהצלחה hFLSC. בנוסף, הנגיף עבר בצורה יעילה בין התאים. יכולת ההדבקה של הנגיף נחסמה חלקית על ידי נוגדנים ספציפיים או מולקולות RNA קטנות כנגד פקטורי כניסת HCV בעוד ששכפול HCV עוכב על ידי תרופות אנטי-ויראליות. החוקרים הבחינו בחלקיקים בקוטר 55 ננומטר במצע של תרבית התאים ובתאים המודבקים לאחר זיהום עם HCV המועבר בדם.

מסקנת החוקרים היא כי מחזור החיים המלא של HCV המועבר בדם יכול להיות מדומה בצורה טבעית ב-hFLSC. מודל זה צפוי להוות כלי משמעותי עבור תהליך ומנגנון ההדבקה של HCV המועבר בדם ברמה התאית ועבור הערכה של אסטרטגיות טיפוליות ומניעתיות עבור זיהומים אלו.

מקור:

Guo, X. et al.  (2017) Hepatology. 66(4), 1045

נושאים קשורים:  HCV,  תרבית,  תאי גזע,  hFLSC,  מחקרים
תגובות