מחקרים

טיפול גנטי חדשני לחולי המופיליה A

מתן עירוי בודד של וקטור codon-optimized adeno-associated virus serotype 5 לעוקבה של 7 חולי המופיליה A הוביל לשיפור קליני ומעבדתי מובהק באוכלוסייה זו

23.01.2018, 11:02

חולים עם המופיליה A זקוקים לפקטור VIII אקסוגני על מנת למנוע דמם במפרקים, רקמות רכות ומערכת העצבים המרכזית. למרות שהעברה גנטית מוצלחת דווחה בחולים עם המופיליה B, הגודל המשמעותי של האזור המקודד לפקטור VIII הקשה על השגת תוצאים משופרים באמצעות טיפול גנטי בחולי המופיליה A.

החוקרים נתנו עירוי בודד של וקטור codon-optimized adeno-associated virus serotype 5י(AAV5) המקודד לפקטור VIII אנושי ללא אזור Bי(AAV5-hFVIII-SQ) לתשעה גברים עם המופיליה A קשה. המשתתפים הוכללו באחת משלוש עוקבות אשר קיבלו מינונים שונים (נמוך - משתתף אחד, בינוני - משתתף אחד וגבוה - שבעה משתתפים) ובוצע מעקב במשך 52 שבועות.

החוקרים מצאו כי רמת פעילות פקטור VIII נותרה סביב 3 יחידות בינלאומיות לדציליטר או פחות במקבלי המינון הנמוך והבינוני. בעוקבת המינון הגבוה, רמת פעילות הפקטור הייתה מעל 5 יחידות בינלאומיות לדציליטר בין שבועות 2 ו-9 לאחר העברת הגן בכל שבעת המשתתפים והרמות בשישה משתתפים עלו לערכים תקינים שנשמרו שנה לאחר קבלת העירוי. בעוקבת במינון הגבוה, שיעור הדמם השנתי החציוני בקרב המשתתפים שקיבלו טיפול מניעתי קודם פחת מ-16 אירועים לפני המחקר לאירוע אחד לאחר העברת הגן ושימוש בפקטור VIII עבור דמם המדווח על ידי החולים הפסיק בשבוע 22. תופעת הלוואי העיקרית הייתה עליה ב-ALT בסרום לרמה הגבוה פי 1.5 מהגבול העליון של הערך התקין. התקדמות של ארתרופטיה כרונית קיימת באחד המשתתפים הייתה תופעת הלוואי הקשה היחידה. לא נצפו נוגדנים כנגד פקטור VIII.

מסקנת החוקרים היא כי עירוי AAV5-hFVIII-SQ קשור בנרמול ממושך של פעילות פקטור VIII על פני תקופה של שנה, בשישה מתוך שבעה משתתפים שקיבלו מינון גבוה עם התייצבות הומאוסטטית והפחתה מהותית בשימוש בפקטור VIII בכל שבעת החולים. במחקר קטן זה, לא נצפו אירועי בטיחות אך לא ניתן להסיק מכך על בטיחות הטיפול.

מקור: 

Rangarajan, S. et al. (2017) NEJM. 377, 2519

נושאים קשורים:  מחקרים,  המופיליה A,  טיפול גנטי,  דמם,  AAV5-hFVIII-SQ,  וקטור ויראלי
תגובות