מחקרים

האם ניתן לנבא התפתחות של תסמונת מויה-מויה בקרב מטופלים עם תסמונת דאון באמצעות מדידות לחץ דם?

החוקרים הצליחו להדגים כי קיימת עלייה הדרגתית בלחצי הדם בחודשים שקודמים להופעת תסמונת מויה- מויה בקרב ילדים עם תסמונת דאון וכי ניתן להשתמש בבדיקות לחץ כבדיקת סקר פשוטה וזולה

02.12.2018, 17:03

מטופלים עם תסמונת דאון (DS-Down syndrome) מצויים בסיכון לפתח תסמונת מויה-מויה (MMS – Moya Moya syndrome). פעמים רבים MMS מזוהה רק לאחר הופעה של שבץ. מטרת המחקר הייתה לקבוע האם עליה בלחץ הדם (BP – blood pressure) יכולה לנבא הופעה חריפה של MMS במטופלים עם DS.

החוקרים ביצעו מחקר מקרה-בקרה רטרוספקטיבי שבוצע במסגרת מוסד רפואי יחיד. במחקר השתתפו שלושים מטופלים עם MMS ו-DS ו-116 מטופלים עם DS בלבד לאחר שזוהו באופן רטרוספקטיבי. החוקרים תיעדו שלוש מדידות של לחץ דם במרווחים קבועים (18-24 חודשים, 12-18 חודשים ו-6-12 חודשים לפני האבחנה של MMS).

החוקרים השוו בין מדידות לחץ הדם של מטופלים שבהמשך אובחנו ב-MMS לבין אלה של מטופלים מקבוצת מהביקורת. בנוסף, הם השתמשו במדידות חוזרות לניתוח שונות במודל לינארי כללי על מנת להעריך את השינויים במשך הזמן. כמו כן, החוקרים השתמשו באנליזה רב משתנית יחד עם משוואות הערכה שלקחו בחשבון את המדידות החוזרות של BP על מנת לזהות גורמים מנבאים בלתי תלויים של MMS ו-DS.

תוצאות המחקר חשפו כי לחץ הדם בקרב מטופלים עם MMS ו-DS היה בעלייה מובהקות ב-24 החודשים שקדמו להופעת המחלה (אחוזונים 34th, 42th, 70th בתקופה ש-18-24 חודשים, 12-18 חודשים ו-6-12 חודשים לפני, בהתאמה). כמו כן, החוקרים הראו שלחצי הדם בקרב מטופלים שאובחנו ב-MMS בנוסף ל-DS היו גבוהים יותר באופן מובהק בהשוואה למטופלים שאובחנו ב-DS בלבד בתקופות של 6-12 (P<0.001) ו-12-18 חודשים לפני הופעת המחלה (P=0.016). החוקרים הצליחו לזהות גם כי ציון סוזוקי גבוה, מחלה דו צדדית ומעורבות של מערכת כלי הדם האחורית היו גורמים מנבאים לעליה בלחץ הדם לפני הופעת המחלה.

המסקנות שעלו מן המחקר היו כי עליה בלחץ הדם עשויה לחזות התייצגות של MMS בקרב מטופלים שאובחנו בתסמונת דאון. מדובר בבדיקת סקר פשוטה וזולה שיכולה להוביל לאבחון מוקדם של מטופלים בסיכון ולמנוע פגיעות נוירולוגיות בלתי הפיכות.

מקור: 

Santoro, J.D. et al. (2018) Pediatrics 142,4.

נושאים קשורים:  מחקרים,  תסמונת דאון,  תסמונת מויה מויה,  שבץ,  לחץ דם,  בדיקת סקר,  אבחון מוקדם
תגובות