אזואוספרמיה לא חסימתית (NOA – non obstructive azoospermia) מופיעה בכאחוז מאוכלוסיית הגברים. עם זאת, למרות ההערכה הקלינית המתקדמת כיום, מרבית המטופלים נותרים ללא אבחנה של הגורם.

החוקרים ניתחו משפחות מרובות במזרח התיכון במטרה לזהות גורמים גנטיים בעלי חדירות גבוהה. החוקרים השתמשו בריצוף אקזומי מלא (WES – whole exome sequencing) לניתוח של שמונה משפחות בעלות קרבה משפחתית ושילבו גנים חדשים שהתגלו עם גנים ידועים מראש על מנת ליצור פאנל גנטי ל-NOA.

הפאנל הגנטי שנבנה שימש לזיהוי וריאנטים נוספים בקרב 75 מטופלים עם NOA אדיופטי שאינם בעלי קשר משפחתי לאותן משפחות ובקרב 74 נבדקים פוריים ששימשו כקבוצת הביקורת.

החוקרים זיהו בקרב חמש מתוך שמונה משפחות וריאנטים רצסיביים מזיקים בגנים CCDC155, NANOS2, SPO11, TEX14 ו-WNK3. הגנים הללו, אשר הם חדשים בהקשר של NOA בבני אדם, הם בעלי ביטוי מוגבר באשכים. בנוסף, עדויות ממחקרים שבוצעו במכרסמים הראו כי הם לוקחים חלק בתהליך יצירת הזרע (spermatogenesis).

מתוך 75 מטופלים עם NOA ללא קשר משפחתי למשפחות שנבדקו, החוקרים הצליחו לזהות 4 מטופלים (5.3%) עם וריאנטים רצסיביים חדשים נוספים בגנים הללו. בנוסף, זוהו שישה מטופלים עם וריאנטים מזיקים בגנים אשר ידוע כי הם קשורים ל-NOA, מה שהניב בסופו של דבר אטיולוגיה גנטית בקרב 13.3% מהמטופלים, בהשוואה לאפס מטופלים מקבוצת הביקורת (p= 0.001).

NOA היא תופעה שמשפיעה על מיליוני גברים, אשר רבים מהם נותרים ללא אבחנה למרות ביצוע של בדיקות נרחבות. ייתכן כי ניתן לגלות את האטיולוגיה הגנטית בחלק ניכר מן המטופלים הללו (>50% מהמקרים המשפחתיים ו>10% מהמקרים הספורדיים) באמצעות WES כ- Point of care.

מקור: 

Fakhro, K.A. et al. (2018) Genetics in Medicine 20.