מחקרים

ניתוח של פנוטיפ קליני וגנוטיפ במיקרוצפליה מולדת

החוקרים הצליחו למצוא ווריאנטים חדשים ב-27 גנים שונים אשר ככל הנראה קשורים לפנוטיפ המתבטא אצל תינוקות עם מיקרוצפליה מולדת

21.03.2019, 16:46

מיקרוצפליה מולדת (CM – congenital microcephaly) היא פגם מולד חשוב בעל השלכות נוירולוגיות ארוכות טווח. מטרת החוקרים הייתה לבצע ניתוח פנוטיפי וגנוטיפי מפורט של מטופלים עם צורות מנדליניות של CM.

החוקרים ניתחו פנוטיפים קליניים, ריצוף מכוון או ריצוף אקזומים ואוטוזיגום. הם תיארו 150 מטופלים (מתוך 104 משפחות) עם 56 צורות מנדליניות של CM. המידע שעלה מן המחקר הראה חפיפה קלה עם הגורמים הגנטיים למיקרוצפליה לאחר הלידה (postnatal).

החוקרים הדגימו כי ההגדרה הרחבה של מיקרוצפליה ראשונית – צורה אוטוזומלית רצסיבית של CM שאינה חלק מתסמונת, המלווה בהאטה חמורה בגדילת ההיקף האוקסיפיטו-פרונטלי לאחר הלידה – בעלת רגישות גבוהה וספציפיות מוגבלת. בנוסף, החוקרים מצאו חפיפה נרחבת בין מיקרוצפליה ראשונית לבין גמדות פרימורדיאלית עם מיקרוצפליה, גם מבחינה קלינית (קומה נמוכה ביותר מ-52% מהמטופלים עם מיקרוצפליה ראשונית) וגם מבחינה מולקולרית (למשל, הם דיווחו על הדוגמא הראשונה של גמדות פרימורדיאלית עם מיקרוצפליה הקשורה ל-CEP135).

החוקרים הראו בנוסף את ההטרוגניות באללים ובלוקוסים של CM באמצעות דיווחו על 37 ווריאנטים חדשים ככל הנראה הגורמים למחלות ומצויים ב-27 גנים שונים, מה שאישר את המועמדות של ANKLE2, יYARS, FRMD4A ו-THG1L והציע כי גם BPTF, MAP1B, CCNH ו-PPF1BP1 קשורים.

תוצאות המחקר הובילו לדיוק הפנוטיפ של CM, הרחיבו את הידע בנוגע להטרוגניות הגנטית של CM וסיפקו ידע נוסף לצורך בדיקת של ילדים שנולדו עם הפגם ההתפתחותי המוחי הזה.

מקור: 

Shaheen, R. et al. (2019) Genetics in Medicine 21.

נושאים קשורים:  מחקרים,  מיקרוצפליה,  פגם מולד,  פנוטיפ,  גנוטיפ,  גמדות
תגובות