גנומיקה

מוטציות מבניות חדשות והיכן למצוא אותן

עולה כי יש הבדל משמעותי בין המנגנונים המביאים ליצירת מוטציות נקודתיות לבין אלה היוצרים מוטציות מבניות

מוטציות גנטיות (צילום: אילוטסרציה)

בכל גנום אנושי ניתן למצוא מוטציות חדשות (de novo) שהתרחשו במהלך הגמטוגנזה. מוטציות אלו מהוות מקור יסודי להופעה של גיוון גנטי חדש, אך בד בבד הן עלולות ליצור אללים פוגעניים המשפיעים על הבריאות. בעוד שהתבניות והשיעור של מוטציות נקודתיות בשורת הנבט האנושית מובנים כעת בצורה טובה, מעט מאוד ידוע אודות השכיחות והמאפיינים שמשפיעים על שינויים מבניים חדשים (de novo structural variants-dnSVs).

בכתב העת American Journal of Human Genetics פורסם מחקר מבוסס-משפחה שבחן מוטציות בשורות נבט בקרב 9,599 פריטים של גנום אנושי מ-33 משפחות CEPH-Utah רב-דוריות, ו-2,384 משפחות מיוזמת מחקר האוטיזם של קרן סימונס (the Simons Foundation Autism Research Initiative). במחקר נמצא כי מוטציות מבניות חדשות שזוהו בעזרת טכנולוגיית short-read WGS מבוססת מערך (alignment-based) מופיעות בשיעור כולל של לפחות 0.160 אירועים לגנום בקרב פרטים לא-פגועים, ונצפה שיעור גבוה יותר באופן מובהק (0.206 לגנום) בקרב פרטים המאובחנים עם אוטיזם (ASD).

הן במדגמי ראשי השושלות (probands) והן במדגמי הבריאים, קרוב ל73% מהמוטציות המבניות החדשות הופיעו בגמטות האבהיות, וכותבי המאמר צופים שרוב המוטציות הללו לא דורשות רצף הומולוגי. לאחר תיקון מבחנים מרובה, לא נצפה מתאם סטטיסטי מובהק בין הגיל האבהי לשיעור המוטציות המבניות החדשות בקרב הצאצאים. ממצאים אלה מדגישים כי קיים מנעד רחב של מנגנונים הגורמים למוטציות מבניות בשורות הנבט, ושמסתבר שלמנגנונים הללו ישנם שיעורים ולחצי ברירה שונים מאלה המובילים למוטציות נקודתיות באופן בולט.

מקור: 

Belyeu, Jonathan R et al. American Journal of Human Genetics. 2021 Apr 1;108(4):597-607. doi: 10.1016/j.ajhg.2021.02.012.

נושאים קשורים:  גנומיקה,  מוטציות,  אוטיזם,  מחקרים
תגובות