מחקרים

כיצד משפיעים קולטנים ניקוטיניים על הסיכון לטרשת נפוצה שנגרם מעישון טבק?

חוקרים בחנו את ההשפעה של וריאנטים שונים של הגנים המקודדים לקולטנים ניקוטיניים לאצטילכולין, ומצאו כי הפלוטיפים שונים משפיעים על הסיכון לטרשת נפוצה שנגרם על ידי עישון טבק

חשיפה לעשן טבק הינה גורם סיכון מבוסס היטב לטרשת נפוצה, אך האופן בו הוא מגביר את הסיכון למחלה טרם נודע. מנגד, עדויות ממחקרים תצפיתיים מצביעות על כך שניקוטין עשוי להוות דווקא מרכיב מגן. עדויות אלו נתמכות על ידי מחקרים שנערכו בבעלי חיים, בהם הודגם כי ההשפעה המגינה של ניקוטין בטרשת נפוצה מתווכת על ידי נוכחותם והיעדרם של קולטני האצטילכולין הניקוטיניים (nAChRs) α7 ו-α9, בהתאמה.

בכתב העת Multiple Sclerosis Journal פורסם מחקר שנערך על מנת לנסות ולקבוע האם וריאציה בגנים המקודדים לקולטנים α7 ו-α9  (קולטן כולינרגי ניקוטיני אלפא 7 [CHRNA7] ואלפא 9 [CHRNA9]) עשויה להשפיע על הסיכון לטרשת נפוצה שמקנה עישון טבק.

החוקרים עשו שימוש בסביבת גנים רב שלבית (G × E), כולל ניתוח מקרה-ביקורת (286 מקרים, 176 בקרות) עם ניתוחים מבוססי-הפלוטיפ ומבוססי-גן, ולאחריו ניתוח מורחב של מקרים בלבד (1,053 מקרים), לאיתור וריאנטים חופפים.

מתוצאות המחקר עולה כי הגנים CHRNA7 ו-CHRNA9 משפיעים את הסיכון לטרשת נפוצה שמקנה עשן טבק, כאשר מעשנים שהיו נשאים של ההפלוטיפ המינורי של CHRNA9, או לא נשאו כלל את הפלוטיפ המינורי של CHRNA7 היו בסיכון מוגבר. ממצאים אלה עולים בקנה אחד עם הפרמקולוגיה הידועה של הקולטנים ועם המחקרים על טרשת נפוצה בבעלי חיים.

לסיכום, מחקר זה מדגיש תהליכים חדשים שלוקחים חלק בהתהוות הטרשת הנפוצה, ומדגים את הצורך במחקרי G × E נוספים על מנת לקדם את ההבנה של תורשה חסרה בטרשת נפוצה.

מקור: 

Briggs, FB. Multiple Sclerosis Journal. 2021 Jul;27(8):1166-1174.doi: 10.1177/1352458520958361.

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרשת נפוצה,  עישון,  טבק,  ניקוטין
תגובות