מחקרים

ניטור קליני של התגובה לטיפול בחולי פברי המקבלים טיפול עם מיגלוסטאט

חוקרים סבורים כי ייתכן ו-lyso-Gb3 אינו ביו-מרקר מתאים לניטור התגובה לטיפול בחולי פברי המקבלים טיפול עם מיגלוסטאט

13.10.2021, 15:18

מטרת החוקרים הייתה להעריך את השימושיות של globotriaosylsphingosine (lyso-Gb3), ככלי לניטור קליני של התגובה לטיפול, בחולי פברי המקבלים מיגלוסטאט.

החוקרים ערכו אנליזת פוסט-הוק, בה העריכו את הנתונים מ-97 חולים שלא קיבלו טיפול בעבר וחולים שקיבלו טיפול אנזימטי חליפי עם וריאנטים ב-GLA המגיבים למיגלוסטאט, ממחקרי FACETS ו-ATTRACT, כמו גם ממחקרי המשך בתווית פתוחה. החוקרים ניסו לאפיין את הקשר בין הרמות של lyso-Gb3 בפלזמה לבין מדדים המאפיינים את התקדמות המחלה במחלת פברי (אינדקס של מסת חדר שמאל, קצב הסינון הגלומרולרי המוערך וכאב) ואת הקשר בין הרמות של lyso-Gb3 לבין ההיארעות של אירועים קליניים הקשורים למחלה, בשתי הקבוצות. כמו כן, החוקרים העריכו את הקשר בין השינויים ב-lyso-Gb3 לבין צברים של globotriaosylceramide בנימים אינטרסטיציאליים בכליה, בחולים שלא קיבלו טיפול.

החוקרים לא זיהו קורלציות מובהקות בין השינויים ברמות ה-lyso-Gb3 לבין השינויים בקצב הסינון הגלומרולרי המוערך, אינדקס המסה של חדר שמאל או ברמת הכאב. כמו כן, נמצא כי הן רמות ה-lyso-Gb3 והן קצב השינוי של רמות אלו במהלך הטיפול לא ניבאו התרחשות של אירועים קליניים הקשורים למחלה, בכל החולים שקיבלו מיגלוסטאט במשך 24 חודשים. לבסוף, נמצא כי השינויים ברמות של lyso-Gb3 היו בקורלציה עם השינויים בצברים של globotriaosylceramide בנימים אינטרסטיציאליים בכליה, בחולים שלא קיבלו טיפול מעולם.

החוקרים הגיעו למסקנה כי על אף שהוא משמש כביו-מרקר פרמקו-דינמי במחקרים ובניסויים קליניים, יתכן כי רמות lyso-Gb3 בפלזמה הם אינן ביו-מרקר מתאים לניטור התגובה לטיפול, בחולים שקיבלו טיפול עם מיגלוסטאט.

מקור: 

Bichet, D. G. et al. Genetics in Medicine 2021; 23; 192–201. https://doi.org/10.1038/s41436-020-00968-z

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחלת פברי,  מיגלוסטאט,  ניטור,  ביו-מרקר
תגובות