מחקרים

הגורם הגנטי העיקרי לחסר בהורמון TSH

במחקר שהתפרסם בכתב העת European Journal of Endocrinology נמצא כי האטיולוגיה הנפוצה ביותר לחסר גנטי בהורמון TSH הינו מוטציות פתוגניות בגן IGSF1

גנטיקה, ריצוף דנ"א (צילום: אילוסטרציה)

חסר בהורמון TSHי(Thyroid-Stimulating Hormone) הינו מחלה נדירה. מצב זה יכול להיות מבודד, שניוני להפרעות בגנים האחראים על יצירה של TSH או בהקשר של חסרים נוספים בהיפופיזה או הפרעות בגנים המקושרים ליצירת ההיפופיזה. מספר גנים מעורבים בהתפתחות ותפקוד של תאים תאירוטרופיים.

מטרת המחקר הייתה לקבוע מה הגורם הגנטי לחסר ב-TSHי(TSH Deficiency - TSHD); בין אם מדובר בחסר מבודד (Isolated TSHD - ITSHD) או חסר המקושר לחסר בסומטוטרופים (TSDH-GHD) בעוקבה של נבדקים מתוך רשת GENHYPOPIT.

פאנלים של ריצוף גנטי של הדור הבא (Next Generation Sequencing - NGS) בוצעו על עוקבה של מטופלים עם ITSHD לא תסמונתי או TSHD-GHD. המוטציות סווגו על פי האגודה האמריקאית של גנטיקה רפואית, ועברו סקירה על ידי רשת NGS-Diag, עם התאמה לפנוטיפ. מוטציות של נוקלאוטיד בודד, שסווגו לקבוצה 3, 4 ו-5 נבחנו בעזרת ריצוף על שם סנגר ועברו בדיקה למספר עותקים (copy number variants) בשיטת MLPAי(Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification).

במחקר נכללו 64 מקרי בוחן (22 ITSHD ו-42 TSHD-GHD). תוצאות המחקר הדגימו מקור גנטי ב-26.5% מהנבדקים; 36.3% בקבוצה של ITSHD (מוטציות בגנים TSHβ ו- IGSF1) ו-21.4% בקבוצת TSHD-GHD (מוטציות בגנים IGSF1, TSHβ, TRHR, GH1, POU1F1 ו-PROP1). מבין המוטציות הפתוגניות ואלו החשודות כפתוגניות, 42% היו בגן IGSF1, כולל שש מוטציות שלא דווחו עד כה.

מסקנת החוקרים הייתה כי האטיולוגיה הנפוצה ביותר לחסר ב-TSH הינה מוטציה פתוגנית בגן IGSF1. למרות גישה מערכתית בביצוע מבדקי NGS וזיהוי מוטציות חדשות, רוב הנבדקים נותרים ללא אבחנה מולקולרית. ניתן לשקול ביצוע מחקרים בהיקפים גדולים, הכוללים מבדקי אקסום או גנום.

מקור:

נושאים קשורים:  מחקרים,  TSH,  ריצוף אקזומים,  מוטציות,  הורמון התירואיד
תגובות