מחקרים

משמעות של רמות טרנספרין עבור מטופלים עם חובש אריטרוציטוזיס

נמצא כי רמות גבוהות של טרנספרין בדמם של מטופלים עם חובש אריטרוציטוזיס מקושר להגנה מפני אירועים קרישתיים

לקיחת דם ממטופל, בדיקת דם. אילוסטרציה

במחקר שהתפרסם בכתב העת American Journal of Hematology חלבון ון-היפל-לינדאו (Von Hippel-Lindau - VHL) הינו מווסת היפוקסי הכרחי המשתתף בתהליכים תוך-תאיים. VHL מעודד פינוי פרוטאוליטי של פקטורי שעתוק המיוצרים בהשראת היפוקסיה (Hypoxia-Inducible Transcription Factors - HIFs) אשר מווסתים על ידי HIF פרוליל הידרוקסילאזות התלויים בחמצן.

מוטציית אובדן תפקוד הומוזיגוטי באתר VHLR200W הוא הגורם לחובש אריתרוציטוזיס (Chuvash Erythrocytosis), אשר הינו הפרעה מולדת הנובעת מהגברה בזיהוי היפוקסיה. הומוזיגוטיים למוטציה מסוג VHLR200W גורם להצטברות של HIF אשר מגבירים את השעתוק של הגן לאריתרופוייטין (Erythropoietin - EPO) ולעליה בהמטוקריט. הקזות דם מפחיתות את ההמטוקריט ותסמינים של צמיגיות יתר של הדם. עם זאת, הגורם העיקרי לתחלואה ותמותה בקרב נבדקים עם חובש אריטרוציטוזיס הוא יצירת קרישי דם. הקזות דם גורמות בין היתר גם לאנמיה, אשר יכולה בתורה לגרום לעליה בפעילות של HIF ורמות טרנספרין, נשא פלסמטי של ברזל המווסת על ידי HIF אשר התגלה לאחרונה כמקושר להיווצרות קרישי דם. החוקרים שיערו כי רמות הטרנספרין בפלסמה עולה בחובש אריטרוציטוזיס, וכי האנמיה מקושרת לעלייה שלה ולהיווצרות קרישי הדם.

במחקר זה נכללו 155 נבדקים ו-154 מקרי ביקורת יציבים, ועקבו אחריהם לצורך זיהוי אירועים קרישתיים. תוצאות המחקר הדגימו כי עבור נבדקים עם חובש אריטרוציטוזיס, רמות הבסיס של טרנספרין היו גבוהות ושל פריטין נמוכות. מוטציה הומוזיגוטית מסוג VHLR200W ורמות פריטין נמוכות יותר נמצאו קושרות לרמות גבוהות יותר של EPO וטרנספרין. במהלך 11 שנות מעקב, הסיכון לאירוע קרישתי עלה פי 8.9 במקרים לעומת מקרי הביקורת. עליית ב-EPO, אך לא עליה בהמטוקריט או פריטין, נמצא קשור לעליה בסיכון לאירוע קרישתי. באופן לא צפוי נמצא עוד כי עליה ברמות הטרנספרין נמצאה קשורה לירידה בסיכון לאירוע קרישתי. שינוי של נוקלאוטיד בודד (Single Nucleotide Polymorphism - SNP), rs3811647, באלל A של הקדם ל-EPO נמצא קשור לעליה ב-EPO ובסיכון לאירוע קרישתי. לעומת זאת אלל A של מוטציה TF SNP אינטרונית, rs3811647, נמצא קשור לרמות גבוהות יותר של טרנספרין ולהגנה מפני אירועים קרישתיים.

מסקנת החוקרים הייתה כי ישנו קשר סיבתי בין עליה בריכוז הטרנספרין בדם לבין הגנה מפני אירועים קרישתיים במטופלים עם חובש אריטרוציטוזיס.

מקור:

Shah BN, Zhang X, Sergueeva AI, Miasnikova GY, Ganz T, Prchal JT, Gordeuk VR. Increased transferrin protects from thrombosis in Chuvash erythrocytosis. Am J Hematol. 2023 Oct;98(10):1532-1539. doi: 10.1002/ajh.27021. Epub 2023 Jul 12. PMID: 37435906; PMCID: PMC10529798.

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרנספרין,  אריטרוציטוזיס,  קרישת דם,  פריטין
תגובות